КРЕАТИВНОСТ

Ние генерираме идеи които ни вълнуват и искаме да развиваме.

ИНОВАЦИИ

Вграждаме идеите в иновативни техники и практика.

ТВОРЧЕСТВО

Създаваме собствено творчество, което обичаме.

Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием.

Рене Декарт

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ

живопис

графика, акварел, масло

фотография

портретна, модна, художествена

хендмейд

декупаж, квилинг, апликация

компютърна графика

дизайн, моделиране
Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя.

Пабло Пикасо

Портфолио

Вижте една малка част от нашето портфолио.

Не можеш да научиш никого на нищо, но можеш да му помогнеш как да го открие в себе си.

Галилео Галилей

Адрес:
гр. Плевен, ул. Цар Самуил 2
e-mail: himia_pleven@abv.bg
телефони: (064) 840825
http://artclub.webhops.eu